O porodních asistentkách

 

Vývoj babictví od starověku do současnosti

      Prvními porodními bábami bývaly v nejstarších dobách ženy, které nebyly v problematice porodnictví vzdělané, ale měly vlastní zkušenosti s porody. Od pomocnic při porodu té doby se očekávala jistá zralost, zkušenost a také povědomí, které bylo předáváno z matky na dceru. Sorános z Efesu, považovaný za prvního praktickéh porodníka starověku, pak doporučoval, aby porodní báby byly gramotné, duchaplné, s dobrou pamětí, pracovité, počestné a bez smyslových vad. Také zdůrazňoval dobrou fyzickou kondici a nutnost mít dlouhé prsty a čisté, krátké nehty. Z povahových vlastností měla být porodní bába laskavá, milá, klidná, střízlivá, bez předsudků a měla své povolání vykonávati s hrdostí, láskou a bez peněz chtivosti.

      V Českých zemích byly první pomocnice při porodu nazývány ženy položné, báby pupkořezné či porodní babičky. Manželovi porodní babičky se říkávalo babák. Porodní babičky byly vzdělávány hned od založení Univerzity Karlovy v Praze. Přednášela se gynekologie a porodnictví, výuka však byla jen teoretická bez praktického nácviku, protože vyučující pocházeli z duchovního stavu. Až v roce 1804 byl pak zřízen první vlastní studijní řád pro porodní babičky. Jednalo se o porodnické kurzy na univerzitě či v lyceu, kdy alespoň dva měsíce probíhala praktická výuka v porodnici. Po skončení studia, skládala absolventka slavnostní babskou přísahu. Při přísaze byl čten tento text: „Slíbíte, že těhotným, rodičkám a šestinedělkám, k nimž budete povolána ku pomoci, a to jak chudým stejně tak bohatým, s tímto zde naučným uměním budete nápomocna a že při tom věrně a svědomitě splníte všechny povinnosti, které porodní bábě skrze zákony a předpisy předepsány jsou.“

     V roce 1928 vyšel v platnost zákon O pomocné praxi porodnické, jakož i o vzdělávání a výcviku porodních asistentek. Začalo se užívat nového profesního názvu – porodní asistentka. Až v roce 1947 bylo studium pro porodní asistentky prodlouženo z deseti měsíců na dva roky. Studium bylo možné jen na dvou ústavech a to v Pardubicích a v Ostravě. Po dalších transformačních procesech ve vzdělávání porodních asistentek nadešel rok 1965, kdy naše profese byla necitlivě přejmenována na ženskou sestru. Toto označení trvalo až do roku 1993, kdy jsme se opět přejmenovaly na porodní asistentky. V padesátých letech dvacátého století docházelo k hromadnému přesunu porodů z domácího prostředí do nemocnic. Tato praxe je podle současně nastavené legislativy stále více méně zachována. Až do blízkých let po revoluci v roce 1989 byla zachována komunitní péče o ženy v těhotenství a po porodu. V dnešní době je velice narušená kontinuita péče porodních asistentek a komunitní péče je velice omezená či zcela chybějící! Porodní asistentky se tak v současné době nacházejí v pro ně nepříznivé době, kdy pečují o ženy zejména v nemocničních zařízeních a nejsou se ženou v kontaktu po delší období – ideálně po celou dobu těhotenství, porodu a pak i po narození miminka. Dřívější porodní asistentky bývaly spjaté s rodinou, které poskytly svojí porodnickou péči, většinou až do věku tří let dítěte. Taková porodní asistentka bývala častokráte i téměř členem rodiny.

Vzpomínky porodní asistentky Anny Kopačkové na její komunitní péči o těhotné ženy, rodičky a šestinedělky

     V roce 2014 jsem měla to velké štěstí, že se mi podařilo setkat se se zkušenou a letitou porodní asistentkou (narozenou roku 1927), která v průběhu svého profesního života působila zejména v komunitním prostředí a to konkrétně v okolí Ostravy a Českých Budějovic. Setkání s touto dámou bylo nezapomenutelné. Překvapilo mě, s jakou vitalitou a noblesou mě tato hrdá porodní asistentka přivítala.

Současnost porodní asistence v České republice

     Změny a dynamické procesy, které zasáhly profesi porodních asistentek, vedly k tomu, že současné mladé ženy již nemají o naší profesi často povědomí. Častokráte nemají představu, co od porodních asistentek mohou žádat a v čem jim můžeme býti nápomocné. Pro přehlednost zde uvádím naše kompetence, definici naší profese a další zajímavé materiály. Doufám, že se nám (díky naší aktivitě a díky přání žen) podaří v budoucnosti opět obnovit tradiční kontinuální a individuální péči porodních asistentek.

Kompetence porodních asistentek

Mezinárodní definice porodní asistentky

Krátký film o práci porodních asistentek – od Unie porodních asistentek

 

Krátký dokument o porodních asistentkách v terénu (Ostravsko, rok natočení: 2006):

Film Porodní bába

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s